HEALTHY

Detox & Fat Reduce
180.000

Giấm táo lâu nay vẫn luôn gắn liền với việc giảm cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể. Bên cạnh đó, uống giấm táo sẽ tạo cảm giác no lâu và giảm lượng đường trong máu. / Apple vinegar benefits It's long been associated with weight loss, and reduction of body fat mass and waist circumference. Additionally, it promotes a feeling of satiety and fullness, while lowering blood sugar levels.