Cleanser

Scar Away Cleanser – Turmeric

240.000

Người phương Tây gọi nghệ là gia vị vàng ‘golden spice’, bởi khả năng tăng cường gần như mọi khía cạnh của sức khoẻ và luôn nằm trong ‘top’ những thành phần lành mạnh nhất hành tinh. Nhờ hoạt chất ‘curcumin’ quý báo trong nghệ, sữa rửa mặt tinh nghệ ngoài khả năng làm sạch, còn hỗ trợ làm mờ và ngăn ngừa hình thành thâm sẹo do mụn. / Turmeric or the golden spice is one of the healthiest ingredients on planet. Its most powerful constituent is curcumin - which enhances nearly every aspect of your health. Turmeric cleanser purifies the pores, cleanses the skin gently while lifting dark marks by old acne scars and preventing new ones from forming.
Clear selection

Người phương Tây gọi nghệ là gia vị vàng ‘golden spice’, bởi khả năng tăng cường gần như mọi khía cạnh của sức khoẻ và luôn nằm trong ‘top’ những thành phần lành mạnh nhất hành tinh. Nhờ hoạt chất ‘curcumin’ quý báo trong nghệ, sữa rửa mặt tinh nghệ ngoài khả năng làm sạch, còn hỗ trợ làm mờ và ngăn ngừa hình thành thâm sẹo do mụn. / Turmeric or the golden spice is one of the healthiest ingredients on planet. Its most powerful constituent is curcumin – which enhances nearly every aspect of your health. Turmeric cleanser purifies the pores, cleanses the skin gently while lifting dark marks by old acne scars and preventing new ones from forming.