Cleanser

Scar Away Cleanser – Turmeric

240.000

Người phương Tây gọi nghệ là gia vị vàng (golden spice), bởi khả năng tăng cường gần như mọi khía cạnh của sức khoẻ và luôn nằm trong top những thành phần lành mạnh nhất hành tinh. Nhờ hoạt chất curcumin quý báo trong nghệ, sữa rửa mặt tinh nghệ ngoài khả năng làm sạch, còn hỗ trợ làm mờ và ngăn ngừa hình thành thâm do mụn. / Turmeric or the golden spice is one of the healthiest ingredients on the planet. Turmeric cleanser comes to combating acne- causing and taking the gunk out of clogged pores because of its anti-inflammatory, antibacterial properties. In addition, it calms your skin and works to fade acne scars.
Clear selection

Người phương Tây gọi nghệ là gia vị vàng (golden spice), bởi khả năng tăng cường gần như mọi khía cạnh của sức khoẻ và luôn nằm trong top những thành phần lành mạnh nhất hành tinh. Nhờ hoạt chất curcumin quý báo trong nghệ, sữa rửa mặt tinh nghệ ngoài khả năng làm sạch, còn hỗ trợ làm mờ và ngăn ngừa hình thành thâm do mụn. / Turmeric or the golden spice is one of the healthiest ingredients on the planet. Turmeric cleanser comes to combating acne- causing and taking the gunk out of clogged pores because of its anti-inflammatory, antibacterial properties. In addition, it calms your skin and works to fade acne scars.