Toner

Tone Correcting Toner – Pure Vitamin C

240.000

Vitamin C là chất chống oxy hoá tự nhiên, có khả năng tăng tốc quá trình tự chữa lành của da và kích thích sản xuất collagen. Nước cân bằng từ vitamin C tinh khiết ngoài khả năng cấp nước, cân bằng độ pH cho da còn giúp phục hồi da tối sạm, không đều màu. / Vitamin C is an antioxidant, so it naturally helps boost collagen production and speed up the skin's natural healing processes. Vitamin C toner leaves skin refreshed and hydrated throughout the day. At the same time, It also helps to brighten up the skin and very effective in the uneven skin tone.
Clear selection

Vitamin C là chất chống oxy hoá tự nhiên, có khả năng tăng tốc quá trình tự chữa lành của da và kích thích sản xuất collagen. Nước cân bằng từ vitamin C tinh khiết ngoài khả năng cấp nước, cân bằng độ pH cho da còn giúp phục hồi da tối sạm, không đều màu. / Vitamin C is an antioxidant, so it naturally helps boost collagen production and speed up the skin’s natural healing processes. Vitamin C toner leaves skin refreshed and hydrated throughout the day. At the same time, It also helps to brighten up the skin and very effective in the uneven skin tone.