Kem Dưỡng

Mặt Nạ Ngủ Lô Hội

240.000đ

60g

Lô hội được biết đến là loại cây với hàm lượng nước rất cao, đến khoảng 96% cùng các Vitamin A, B, C và E. Mặt nạ ngủ từ chiết xuất lô hội hoạt động trên bề mặt da như một lớp khoá ẩm, giúp cấp nước và làm dịu từng tế bào cho làn da rạng rỡ và ‘đủ giấc’ ngay vào sáng hôm sau. / Because aloe vera is mostly water, it helps to hydrate the skin without a greasy feeling. Aloe Vera Sleeping Mask, which has taken skincare by storm, combines with aloe vera extract to hydrate and calm the skin during sleep, making it look more radiant and well-rested the next day.

Lô hội được biết đến là loại cây với hàm lượng nước rất cao, đến khoảng 96% cùng các Vitamin A, B, C và E. Mặt nạ ngủ từ chiết xuất lô hội hoạt động trên bề mặt da như một lớp khoá ẩm, giúp cấp nước và làm dịu từng tế bào cho làn da rạng rỡ và ‘đủ giấc’ ngay vào sáng hôm sau. / Because aloe vera is mostly water, it helps to hydrate the skin without a greasy feeling. Aloe Vera Sleeping Mask, which has taken skincare by storm, combines with aloe vera extract to hydrate and calm the skin during sleep, making it look more radiant and well-rested the next day.

Giỏ hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng